Aby można było przeprowadzić jakiekolwiek badania nad lekiem należy zebrać grupę osób, która się podejmie tego zadania i zgłosi się na ochotnika. Osoby takie oczywiście muszą wyrazić pisemną zgodę na podjęcie badań, a także udowodnić za pomocą podstawowych badań, że ich stan zdrowia na to pozwala.

Szczegółowe kryteria poszukiwanych osób wyznacza każda firma indywidualnie, wszystko zależne jest od produktu leczniczego, który ma być testowany.

Do takich badań najczęściej brani są mężczyźni, gdyż kobiety różnie reagują na dane substancje w zależności od tego, w którym cyklu miesiączkowym obecnie są. Ponadto osoby chętne nie mogą ani palić papierosów ani nadużywać alkoholu-wówczas zmienia się przyswajalność organizmu.

Każdy, kto jest w trakcie uczestniczenia w badaniach klinicznych leku ma zaleconą dietę, której musi się ściśle trzymać. Wpływa to decydująco na ostateczny wynik badań. Jeżeli ktoś nie jest w stanie stosować się do zaleceń może zrezygnować z udziału w testach, nie ponosi w związku z tym żadnych strat ani materialnych ani żadnych innych.

Z udziału w badaniach płynie kilka korzyści, po pierwsze ochotnik przechodzi przez badania podstawowe i poznaje przez to swój stan zdrowia, a po drugie zostaje mu to wynagrodzone w formie najczęściej pieniężnej. Kolejną ważną rzeczą jest to, że przyczynia się do rozwoju przemysłu farmaceutycznego i pomaga produktowi leczniczemu pomyślnie przejść przez ważne etapy (jednym z nich jest rejestracja leków-dokumentacja z przeprowadzonych badań klinicznych jest w tym przypadku niezbędna) dowodzące, że jest on faktycznie leczniczy.