Aby można było przeprowadzić jakiekolwiek badania nad lekiem należy zebrać grupę osób, która się podejmie tego zadania i zgłosi się na ochotnika. Osoby takie oczywiście muszą wyrazić pisemną zgodę na podjęcie badań, a także udowodnić za pomocą podstawowych badań, że ich stan zdrowia na to pozwala.