Podczas drukowania offsetowego można napotkać wiele problemów, jedne są bardziej zależne od osoby operującej maszynę, a drugie zaś mniej. Błędy powstałe w druku mogą co gorsza wynikać ze złego przygotowania pliku przez grafika.

Problemy z drukiem-drukarnia

Podczas ustawiania maszyny na odpowiednie parametry drukarz powinien wykazać się dobrą jej znajomością oraz wiedzą dotyczącą procesu drukowania. Oto kilka przykładów sytuacji, dzięki którym mogą powstać błędy podczas drukowania:

  1. zrywanie się papieru jest jedną z często spotykanych przeszkód podczas drukowania, przyczyn tego może być wiele jednak najczęstszą jest ustawienie zbyt szybkiej prędkości maszyny lub zbyt duża lepkość farby
  2. ścieranie się farby jest spowodowane najczęściej za bardzo rozcieńczoną farbą lub kiedy papier jest źle sklejony
  3. przebijanie się farby jest spowodowane złym doborem papieru lub złym rozcieńczeniem farby

Problemy z drukiem-grafik

Odpowiedzialność za poprawność wydruku projektu spada także na grafika, który przygotowuje plik do druku. Przykłady:

  • źle ustawione spady powodują cięcie arkusza w nieprawidłowych miejscach
  • dobranie nieodpowiednich kolorów ma wpływ na realny wygląd projektu
  • nie zmienienie fontów na krzywe może spowodować ich zmianę lub zupełne zniekształcenie po wydruku
  • ustawienie zbyt niskiej rozdzielczości może spowodować efekt pikselizacji, co wpływa bardzo negatywnie na wygląd arkusza

Na kim spoczywa odpowiedzialność?

Nie trudno jest określić, że za zły wydruk powstały przez błędy drukarza odpowiedzialność w pełni powinna ponosić drukarnia offsetowa. Zaś za błędy od strony graficznej odpowiada osoba zlecająca więc drukarnia ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji. Najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie takiego zdarzenia jest skonsultowanie się z pracownikiem drukarni w celu ocenienia poprawności projektu.