Jak wiadomo koszty w przedsiębiorstwie mogą być rozliczane na wiele różnych sposobów. Przyjęty rachunek kosztów jest związany w dużej mierze z charakterystyką działalności danej firmy.

Dzisiaj chciałbym się bliżej przyjrzeć rachunkowi kosztów nazywanego rachunkiem działań czy też rachunkiem ABC. Taki rachunek kosztów sprawia, iż koszty pośrednie są rozliczane na podstawie określonych działań. Takie rozwiązanie różni się nieco od standardowego rozliczania kosztów z którym mamy do czynienia stosując zwykły program księgowy w którym koszty są bezpośrednio przenoszone na konkretne działy. Jest to istotne gdyż koszty te są następnie przenoszone na produkty gotowe, przez co nasz program magazynowy może dawać nam później mało użyteczne informacje, gdyż wycena zapasów będzie mało rzetelna.

W rachunku ABC najpierw wyszczególniane są konkretne zasoby posiadane przez przedsiębiorstwo, a następnie koszt z nimi związany. Angażowanie zasobów w konkretne działania sprawia, iż koszty są rozliczane w zależności od ilości działań. Przykładowo z każdą dostawą materiałów wiążą się określone koszty, wyliczając koszt jednej dostawy i ilość dostaw w danym okresie ( wykorzystując do tego np. program magazynowy ) otrzymujemy wielkość kosztów związanych z dostawami przypadającymi na dany rodzaj materiału. W ten sposób możemy określić czy lepszym rozwiązaniem jest kilka mniejszych dostaw czy jedna duża zaspakajająca zapotrzebowanie na materiały na cały okres.