Czytelność ulotki zamieszczonej w pudełku leków dostępnych dla pacjentów jest bardzo ważne. Ulotka, zwłaszcza w lekach bez recepty jest podstawowym źródłem dla informacji dla pacjenta.
Wbrew temu, że leki bez recepty wydają się niegroźne to jednak należy pamiętać że wszelkie medykamenty powinny być stosowana z pełną świadomością. Niektóre leki mogą współdziałać z innymi środkami, o czym każdy pacjent stosujący dany lek powinien wiedzieć. Badanie czytelności ulotki, ma na celu czy ulotka danego leku zawiera wszystkie istotne informacje i czy są one przedstawione w odpowiedniej formie. Należy mieć na uwadze fakt, iż informacje takie są skierowane dla pacjentów, dlatego też język wykorzystany w treści ulotki powinien być na tyle przystępny aby osoba nie mająca nic wspólnego z farmaceutyką mogła swobodnie przyswoić zamieszczone tam informacje.

Badanie czytelności ulotki, a interesy pacjentów

Odpowiednie regulacje prawne wymagają od producentów leków, aby każda ulotka przeszła odpowiednie badanie mające na celu sprawdzenie jej czytelności. Z punktu widzenia firm farmaceutycznych może się to wydawać zbędną formalnością, najważniejszy jest jednak interes i zdrowie pacjentów, dlatego też badanie czytelności ulotki jest obligatoryjne dla każdego wprowadzanego leku.