Każda działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. W celu odpowiedniego zarządzania firmą, wszelkie ponoszone koszty powinny być pod stałą kontrolą.