Leki dostępne w innych krajach, przed wprowadzeniem do Polski muszą przejść pewne procedury, pomimo iż produkt taki musiał przejść przez cały proces rejestracyjny obowiązujący w danym kraju nie może być on od razu wprowadzony na Polski rynek.

Wynika to między innymi z przetłumaczenia ulotki informacyjnej oraz informacji zawartych na opakowaniu. Poszczególne przepisy mogą się w niewielkim stopniu różnic w poszczególnych krajach. Może wystąpić również taka sytuacja że w jednym kraju dany środek jest legalny, w drugim natomiast jest zabroniony. Regulatory affairs mają na celu kontrolę nad wprowadzaniem produktów leczniczych.

Nie dotyczy to wyłącznie leków, ale również suplementów diety czy też środków weterynaryjnych przeznaczonych dla zwierząt. Wprowadzanie leków z krajów słabo rozwiniętych powinno być pod szczególną kontrolą organów państwowych. W takich krajach nie zawsze wszystkie obowiązujące procedury są należycie przestrzegane. Oczywiście istnieje międzynarodowa organizacja zdrowia, która sprawuje piecze nad rozwojem medycyny nie jest ona jednak w stanie należycie kontrolować każdego produktu leczniczego stosowanego w każdym zakątku świata.