Badania kliniczne powinny być źródłem rzetelnych informacji , wymusza to więc wprowadzenie odpowiednich standardów, które dotyczą wszystkie podmioty zajmujących się przeprowadzaniem badań. Takie procedury są niezbędne aby wyeliminować działania mające na celu sfałszowanie badań, czy też ich nieodpowiednie przeprowadzanie.

Nad strażą obowiązujących zasad stoją odpowiednie agencje stale kontrolujące przeprowadzane badania. Przed rozpoczęciem badań klinicznych należy uzyskać zgodę komisji bioetycznej wystawianej na podstawie oceny Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. Badania kliniczne są tylko jednym z etapów z których składa się rejestracja leków. Podczas prowadzonych badań wszelkie niepożądane działania muszą być zgłaszane do komisji bioetycznej.

Cały proces podlega stałej kontroli mając na celu kontrolowanie bezpieczeństwa stosowania badanego leku. Szacuje się że w Polsce w badaniach klinicznych wzięło udział już około 210 000 pacjentów jest to sprawa bardzo ważna. Udział w takich badaniach jest oczywiście dobrowolny, jest to samodzielna decyzja pacjenta. Rejestracja leków ogranicza wprowadzanie nowych leków na rynek, ponieważ nie wszystkie produkty przechodzą wszystkie etapy rejestracji. Mamy jednak pewność że dopuszczone leki nie są groźne dla naszego zdrowia.